Grup Soteras a Espanya

POLÍTICA DE PRIVACITAT A

1.- TITULAR DE LA WEB

A efectes del disposat a l’Art. 10.1 de la LSSICE, es fa constar que la web http://ca.grup-soteras.com/ és propietat de l’entitat Grup Soteras i que en ella es troben informació i serveis relacionats amb la possibilitat d’efectuar reserves d’habitacions i contractar paquets, ofertes o altres serveis hotelers.

2.-TERMES D’ÚS I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

2.1. L’accés a aquesta web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscs derivats de la seva utilització són de l’únic i exclusiu càrrec de l’usuari.

2.2. La informació continguda a la web s’ofereix per a conveniència dels usuaris. Aquesta informació pot contenir imprecisions, errates, omissions i/o incorreccions, de forma que el titular no garanteix la fiabilitat, exactitud i/o seguretat del seu contingut.

2.3. La informació que apareix a la web és la vigent en la data de la seva darrera actualització. El titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis, actualitzacions i/o supressions que consideri convenients.

2.4. La titular de la web no es fa responsable de possibles danys que es puguin derivar d’interferències, interrupcions, virus informàtics i/o desconnexions en el funcionament operatiu del present sistema electrònic, ni dels que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema.

2.5. L’usuari es compromet a utilitzar la web i els serveis a la seva disposició d’acord amb la llei, moral i bons costums, abstenint-se d’utilitzar-la amb fins il·lícits, en contra de l’establert en les presents normes, o de qualsevol forma que pugui perjudicar a tercers o impedir el normal ús per a la resta d’usuaris.

2.6. Els serveis que es recullen i es presten a través de la web estan destinats als majors d’edat, de forma que els usuaris que contractin serveis a través d’aquesta web manifesten ésser majors d’edat. No es sol·licitarà ni es recollirà informació alguna relativa a menors d’edat.

2.7. La titular no es responsabilitza dels continguts, productes i/o serveis que es puguin obtenir a través d’enllaços a publicitat o pàgines web de tercers (links) a través de la present web. La presència de links té una finalitat merament informativa i no pressuposa cap tipus de relació entre el titular i els propietaris de la web a les que pugui accedir-se mitjançant els enllaços.

2.8. El contingut de la present web està destinat a l’ús personal, de forma que no es podrà copiar, reproduir, distribuir, comunicar, publicar, cedir, transformar, vendre o usar el contingut d’aquesta web amb fins públics o comercials.

2.9. La titular podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació de serveis a aquells usuaris que hagin incomplit l’establert en aquest document, o incorregut en una violació de les lleis, la moral o l’ordre públic. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia a exercitar les accions legals pertinents per a l’exigència de la responsabilitat.

3.- DRETS I MOTIUS D’EXCLUSIÓ

La titular es reserva el dret d’excloure de forma temporal o definitiva als usuaris d’aquesta web en cas de que es doni algun dels següents supòsits:

– Incompliment d’alguna de les Condicions Generals establertes en el present document.
– Incompliment de les lleis, la moral i l’Ordre Públic.
En cap cas, aquesta exclusió de l’usuari suposarà una renúncia a realitzar les accions legals pertinents, així com les possibles indemnitzacions que corresponguin.

4.- PROCÈS CONTRACTUAL

Als efectes de l’Art. 27 de la LSSICE, el procés contractual realitzat per mitjà de http://ca.grup-soteras.com/ es realitzarà mitjançant els següents passos:

– Primer: Selecció de l’hotel, de l’oferta, paquet o altres serveis hotelers a la pàgina principal per mitjà dels paràmetres de recerca, així com les dates de l’estada.

– Segon: Elecció del tipus d’habitació, nombre d’aquestes i nombre de persones

– Tercer: Selecció de suplements i serveis addicionals amb una mostra del preu final. Inserció tan de dades personals relatives a la reserva, així com de la targeta bancària utilitzada com a garantia de la reserva, i acceptació de condicions generals de la reserva.

– Quart: Formalització de la reserva, mostra de pàgina de confirmació.

– Quint: Enviament d’email de confirmació de la reserva amb les dades d’aquesta.

A l’hora de formalitzar la reserva es generarà un document electrònic que posteriorment s’incorporarà als arxius de la titular. L’usuari tendrà en tot moment total accés i coneixement del mateix per medi de la remissió d’un email amb el seu contingut quan finalitzi el tràmit de reserva.

Un cop formalitzada la reserva, es prega al client que revisi el contingut de la mateixa, de forma que pugui identificar possibles errors materials en la introducció de dades; en cas de ser necessària la seva correcció, l’usuari podrà telefonar a la central de reserves +34 936 65 19 00 o remetre un email a toni.lopez@grup-soteras.com aportant les dades identificadores de la reserva.

5.- SEGURETAT DE LES COMUNICACIONS

5.1. En el servei de reserves “on line” es garanteix la seguretat i confidencialitat en les transaccions.

5.2. La connexió al servei transaccional es realitza a través d’un servidor segur. Es tracta de la tecnologia estàndard de seguretat a internet, Secure Socket Layer (SSL), que aplica un sistema d’encriptació per proporcionar la màxima confidencialitat en les dades que per ella es transmeten. La informació es transmet xifrada assegurant que aquesta només és intel·ligible per a l’ordinador del client i el servidor de la titular de la web.

5.3. La verificació de que la connexió s’efectua a través d’un servidor segur es podrà fer a través d’algun dels següents sistemes:

– Mitjançant la direcció http://ca.grup-soteras.com/ del servidor, ja que un servidor segur comença per https.

– Mitjançant una indicació del seu programa navegador en el que aparegui una clau sencera o un clauer tancat a la part inferior de la pantalla.

6.- ÚS DE COOKIES

Com a conseqüència de l’entrada a la web principal, així com a les pàgines enllaçades, és possible que s’incorporin cookies al seu ordinador. En cas de que els usuaris no estiguin interessats en això, hauran de configurar el seu navegador de forma que impedeixi la incorporació de cookies al seu ordinador.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Les relacions entre el titular de la web i els usuaris es regiran per la legislació espanyola.

8.- JURISDICCIÓ

Seran competents per conèixer qualsevol litigi entre les parts els Tribunals de Castelldefels, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.